قبل
بعدی

.

جدید ترین عضو ما

.

علم سیاست

بی تردید بررسی علم سیاست ساده نیست و نباید به آن به عنوان یک امر سهل الوصول نگریست؛ بلکه باید توجه داشت که پژوهش علم سیاست به دلیل آنکه سر و کار آن با موضوعات انسانی و اجتماعی است، از پیچیدگی ویژه ای برخوردار بوده و با چالش ها و مشکلات عدیده ای روبه روست. همین چالش ها گاهی اوقات خواننده را با چالش معنا و مفهوم و عبارات و دانشواژه های علم سیاست رو به رو خواهد نمود؛ همان گونه که از اندیشمندان سیاسی شنیده ایم که هیچ علمی به اندازه ی علم سیاست نیازمند دانش واژه نیست. در این کتاب سعی بر آن شده است یک تعریف فراگیر از سیاست، مفاهیم و رهیافت ها ونظریه های سیاسی داشته باشیم.

پر فروش های نشر

فروشگاه کتاب آریابان

به همراه ارسال رایگان و پرداخت درب منزل

همکاری با انتشارات آریابان

اگر نویسنده، مترجم یا مولف هستید می توانید رزومه خود را با ما به اشتراک بگذارید