امروز : دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
 
سبد خرید
سبد خرید ( 0 )
عضویت / ورود
  
 کتاب ماهی از سر فاسد می شود به چاپ چهارم خود رسید. 1398/2/28

دلیل ریشه ای مشکلات جاری ما در اداره شرکت، فقدان قدرت هیئت مدیره برای اجرای امور یا به عبارت بهتر، فقدان اختیارات اجرایی این نهاد است. در این کتاب، راجع به روش های جاری به منظور ایجاد برتری دوباره در نهاد هیئت مدیره که مشتمل بر پنج اصل است، تبادل اطلاعات می شود.

1- اطمینان از وجود شفافیت در نقش اولیه هیئت مدیره.

2- اطمینان از این که همه مدیران وظایف قانونی خود را به عنوان افراد حرفه ای واقعی، انجام می دهند و شرکت را بهعنوان شخصیتی قانونی، پذیرفته اند.

3- اطمینان از انتخاب، توسعه و ارزیابی همه اعضای هیئت مدیره و مدیران که دغدغه اصلی آنان ایجاد توازن در عملکرد و اطاعت هیئت مدیره از طریق ادامه فرآیندهای مناسب است.

4- اطمینان از این که رئیس هیئت مدیره، بهترین فرد حاضر در میان مدیران این نهاد، برای مدیریت است. رئیس هیئت مدیره، مدیر این نهاد است، و مدیر عامل، رئیس عملیات روزانه شرکت که هر دو نفر باید به نقش یکدیگر احترام بگذارند و در توسعه آن بکوشند.

5- اطمینان از این که مدیر عامل، یا مدیر ارشد اجرایی، علی رغم مسئولیت ویژه ای که بر عهده دارد، دارای رفتاری منصفانه با سایر اعضای هیئت مدیره است.

 
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی سایت